Bạn có biết 5th là gì không? Nếu bạn đang học tiếng Anh, bạn có thể đã gặp từ này nhiều lần trong các bài tập, bài kiểm tra hay trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, bạn có thể chưa hiểu rõ 5th là gì và ý nghĩa của nó trong tiếng Anh.

Bài viết này iamsale sẽ giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề này.

5th Là Gì
5th Là Gì

5th là viết tắt của từ gì?

5th là viết tắt của từ fifth, một tính từ hoặc danh từ trong tiếng Anh. Fifth có nghĩa là thứ năm, một phần năm hoặc quãng năm (trong âm nhạc). Ví dụ:

 • He was the fifth person to arrive at the party. (Anh ấy là người thứ năm đến bữa tiệc.)
 • One fifth of the population lives in poverty. (Một phần năm dân số sống trong cảnh nghèo đói.)
 • D is a fifth up from G. (D là một quãng năm cao hơn G.)

Khi nào và làm sao sử dụng 5th?

5th Là Gì
5th Là Gì

Chúng ta thường sử dụng 5th khi viết ngày tháng hoặc số thứ tự trong tiếng Anh. Khi viết ngày tháng, chúng ta sẽ viết “5th” để chỉ ngày thứ 5 trong tháng. Ví dụ:

 • Today is October 5th, 2023. (Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2023.)
 • My birthday is on January 5th. (Sinh nhật của tôi vào ngày 5 tháng 1.)

Khi viết số thứ tự, chúng ta sẽ viết “5th” để chỉ vị trí thứ 5 trong một danh sách hoặc một cuộc thi. Ví dụ:

 • She finished 5th in the race. (Cô ấy về đích thứ 5 trong cuộc đua.)
 • He is the 5th president of this country. (Anh ấy là tổng thống thứ 5 của đất nước này.)

Để phát âm “5th”, chúng ta sẽ đọc là /fɪfθ/, với âm /θ/ được tạo ra bằng cách đưa lưỡi ra giữa hai răng trên và dưới, và thổi không khí ra qua khe hở giữa lưỡi và răng.

5th Là Gì
5th Là Gì

Cách viết các số thứ tự khác trong tiếng Anh

Ngoài “5th”, chúng ta còn có các cách viết khác cho các số thứ tự trong tiếng Anh. Dưới đây là một bảng liệt kê các cách viết cho các số từ 1 đến 10:

SốSố thứ tựViết tắt
1first1st
2second2nd
3third3rd
4fourth4th
5fifth5th
6sixth6th
7seventh7th
8eighth8th
9ninth9th
10tenth10th

Bạn có thể nhận thấy rằng các số từ 1 đến 3 có cách viết tắt khác biệt so với các số còn lại. Đó là vì các số này có cách phát âm khác nhau so với dạng số của chúng. Ví dụ:

 • One /wʌn/ – first /fɜːst/
 • Two /tuː/ – second /ˈsek.ənd/
 • Three /θriː/ – third /θɜːd/

Các số từ 4 trở đi thì có cách viết tắt đơn giản hơn, chỉ cần thêm chữ “th” vào sau số. Ví dụ:

 • Four /fɔːr/ – fourth /fɔːrθ/
 • Five /faɪv/ – fifth /fɪfθ/
 • Six /sɪks/ – sixth /sɪksθ/
5th Là Gì
5th Là Gì

Kết luận

5th là gì? Bây giờ bạn đã biết rõ 5th là viết tắt của từ fifth, có nghĩa là thứ năm, một phần năm hoặc quãng năm trong tiếng Anh. Bạn cũng đã biết cách sử dụng 5th khi viết ngày tháng hoặc số thứ tự, cũng như cách viết các số thứ tự khác trong tiếng Anh.

Iamsale Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về từ khóa “5th là gì” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.