Quy trình bán hàng qua Zalo

Thiết lập quy trình bán hàng qua Zalo giúp bạn tăng thêm nguồn phát sinh đơn hàng và tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng


Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kênh bán hàng Zalo Cấu hình kênh bán hàng

 

 

Bước 2: Chọn Kênh bán hàng

 

 

 

Bước 3: Chọn Zalo ⇒ Cài đặt

 

 

Bước 4: Điền thông tin OA ID, OA Secret, có thể click vào đường dẫn để lấy thông tin cấu hình Zalo shop ⇒ Lưu thay đổi

 

 

2. Bán hàng trên Zalo

 

Sau khi đăng kí thành công, bạn có thế bắt đầu bán hàng trên Zalo.

Bước 1: Trong phần Menu chọn Kênh bán hàng ⇒ Zalo ⇒ Chọn icon  để đồng bộ sản phẩm lên Zalo.

   Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã SKU hoặc tên sản phẩm, ngoài ra còn có thể Truy cập Zalo Shop hoặc Đăng xuất

 

Bước 2: Có thể bổ sung thêm thông tin về sản phẩm ⇒ Tiếp tục. 

 

 

Bước 3: Xác nhận đồng bộ sản phẩm lên Zalo ⇒ OK! Đồng bộ lên Zalo

 

 

Bước 4: Xác nhận lại một lần nữa bằng cách chọn Tôi đồng ý hoặc Hủy để bỏ thao tác.