Quy trình bán hàng qua Lazada

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập quy trình bán hàng qua Lazada


1. Cấu hình kênh Lazada
* Các bước để kết nối với kênh Lazada
Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kênh bán hàng ⇒ Sàn Lazada  Cấu hình kênh bán hàng

 

 


 

Bước 2: Vào Cấu hình hệ thống ⇒ Kênh bán hàng

 

 

Bước 4: Chọn và cài đặt kênh bán hàng Lazada, điền thông tin API Key, App Secrect Lưu thay đổi


Xem hướng dẫn đăng kí để có được các thông số liên kết với Lazada, click vào link tại đây.
 

2. Đăng kí sản phẩm bán hàng trên Sàn lazada


Sau khi kết nối thành công với Lazada tiến hành đăng và đồng bộ sản phẩm từ phần mềm lên kênh Lazada.Tiến hành Chọn thêm sản phẩm để đăng kí bán hàng trên kênh Lazada.


Bước 1: Chọn Kênh bán hàng ⇒ Sàn Lazada ⇒ Chọn thêm sản phẩm

+ Trạng thái sản phẩm: khi các sản phẩm từ phần mềm được đồng bộ lên lazada, hệ thống của lazada sẽ kiểm duyệt và hiển thị trạng thái của sản phẩm.

+ Chọn thêm sản phẩm:  chọn và điền đầy đủ các thông tin.

+ Tìm kiếm sản phẩm: nhập từ khóa sản phẩm để tìm kiếm tự  động theo từ khóa.

 


 

Bước 2: Chọn sản phẩm đăng bán ⇒ Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

 

 Bước 3: Chọn danh mục đăng bán phù hợp ⇒ Tiếp tục để sang bước tiếp theo

 


 

Bước 4: Mô tả chi tiết sản phẩm, nhập đầy đủ các thông tin đánh dấu Tiếp tục để sang bước tiếp theo

 


 

Bước 5 : Chọn Hoàn tất để đồng bộ sản phẩm lên Lazada. 

* Đăng sản phẩm trên gian hàng của Lazada.
- Để kinh doanh trên lazada thì các sản phẩm phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan của sản phẩm.
- Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin thì sản phẩm đó phải chờ ít nhất 24h kể từ lần cuối thay đổi thông tin để được kiểm duyệt. Khi có xác nhận kiểm duyệt thành công thì sản phẩm mới được hiển thị online trên kênh lazada.
- Cách tạo sản phẩm trên gian hàng của Lazada, click vào link và làm theo hướng dẫn https://lazadavnpsc.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000999428-C%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t-th%C3%A1ng-3-2018-