Quy trình bán hàng nâng cao

Quy trình bán hàng nâng cao dưới đây sẽ giúp bạn tối ưu hóa quy trình vận hành kinh doanh.


MỤC LỤC

 

►  Thiết lập nhân sự

 

►  Thiết lập kho

 

►  Thiết lập sản phẩm

 

►  Bán hàng

 

►  Phương thức thanh toán

 

►  Vận chuyển

 

►  Khách hàng

 

►  Chương trình khuyến mãi

 

►  Kênh bán hàng

 

►  Báo cáo

 

 

1. Thiết lập nhân sự

Khi khởi tạo bạn đã có tài khoản quản trị nếu bạn muốn thêm nhân sự vui lòng đọc hướng dẫn chi tiết sau đây.

a. Tạo mới nhân sự 

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự Quản lý nhân sự  ⇒ Tạo nhân sự.

 

Bước 2: Nhập thông tin nhân sự mới gồm Tên nhân sự, Email, Số điện thoại, Mật khẩu, Nhóm nhân sự, Loại nhân viên, Loại công việc, Ngày bắt đầu làm việc, Ca làm việc (có thể tạo mới ca làm việc), Trang mặc định, Chọn kho hàng ⇒ Tạo mới nhân sự.

 

 

b. Đổi mật khẩu

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự  Quản lý nhân sự ⇒ Chọn icon  để đổi mật khẩu.

 

 

Bước 2: Nhập mật khẩu mới, sau đó chọn Đổi mật khẩu để hoàn thành.

 


 
c. Chỉnh sửa thông tin nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự   Quản lý nhân sự   Chọn icon  để chỉnh sửa.

 

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa, sau đó chọn Cập nhật thông tin để hoàn thành chỉnh sửa.

 

 

d. Xóa thông tin nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự ⇒ Quản lý danh sách nhân sự ⇒ Chọn vào icon  của đối tượng cần xóa.  

 

 

Bước 2: Xác nhận lại lần nữa chọn Xóa để hoàn thành.

 

 

Cách khác: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhân sự Chọn đối tượng Chọn thao tác thực hiệnXóa thông tin nhân viên đã chọn
 

 


e. Xuất  file excel 

 

Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhân sự ⇒ Xuất file excel, file excel sẽ được tải về trên máy tính.

 


 

 

f. Tìm kiếm trong quản lý danh sách nhân sự

 

+ Tìm kiếm nâng cao

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý danh sách nhân sự Tìm kiếm nâng cao.

 

 

Bước 2: Để tìm kiếm nhân viên, nhập vào ô Từ khóa hoặc Chọn nhóm nhân sự cần tìm ⇒ Tìm kiếm

 

 

+ Tìm kiếm theo tên nhân sự

 

Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý danh sách nhân sự nhập tên nhân sự cần tìm vào ô tìm kiếm. 

 

 

 

 

2. Thiết lập kho

a. Tạo mới kho/ chi nhánh

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng Quản lý danh sách kho ⇒ Tạo mới kho/ Chi nhánh.

 

 

Bước 2: Trong Tạo mới chi nhánh/ kho hàng chọn tính năng Cho phép nhập hàng vào kho nàyCho phép xuất hàng từ kho này

Nhập các thông tin về kho như: Mã kho hàng, Tên kho hàng, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện, Phường/ Xã, Địa chỉ kho, Người quản lý, Điện thoại, Giới hạn giá trị tồn kho tối đa (nhập giá trị tồn kho tối đa). 

Bạn có thể chọn Lưu và đóng để hoàn tất quá trình tạo kho hàng, hoặc chọn Lưu và tiếp tục để lưu kho hàng và tiếp tục tạo kho hàng khác.

 

 

b. Xem danh sách sản phẩm trong kho, chỉnh sửa/ xóa kho/ chi nhánh

 

 Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý kho/ Chi nhánh  Chọn các biểu tượng chức năng.

 

 

* Xem danh sách sản phẩm trong kho: Chọn icon  để xem thông tin chi tiết danh sách sản phẩm tồn kho trong kho hàng.

 

 

* Chỉnh sửa thông tin kho: Chọn icon  chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi, chọn Thực hiện thay đổi để hoàn thành.

 

 

* Xóa kho: Chọn icon  của kho cần xóa. Chọn Vâng tôi muốn để chuyển kho vào thùng rác.

 

 

Khôi phục kho đã xóa: Chọn icon  để vào danh sách những kho đã xóa, sau đó chọn icon    chọn Vâng tôi muốn để hoàn thành.

 

 

c. Tìm kiếm kho/ chi nhánh

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàngQuản lý danh sách kho,  có 2 cách tìm kiếm: 

+ Thông thường: Nhập từ khóa tìm kiếm

 

 

+ Tìm kiếm nâng cao: Tìm kiếm thông qua các tùy chọn bộ lọc.

 

 

Có thể nhập thông tin về Mã kho/ chi nhánh, Tên kho/chi nhánh, Trạng thái nhập, Trạng thái xuất, sau đó chọn Bắt đầu tìm kiếm để hoàn thành

 

 

d. Tùy chọn bộ lọc

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý kho/ chi nhánh ⇒ Chọn icon  ⇒ Chọn các danh mục cần hiển thị.

 

 

e. Tùy chọn trên đối tượng đã chọn

 

Bưới 1: Trên thanh menu chọn Kho hàng  Quản lý kho/ chi nhánh ⇒ Chọn các kho cần thao tác.

 

 

Bước 2Chọn thao tác thực hiện: Ngưng nhập hàng, Ngưng xuất hàng, Chuyển vào thùng rác, Xuất thông tin đã chọn ra file excel, Xuất toàn bộ ra file excel.

 

 

Bước 3: Chọn Xác nhận để hoàn thành

3. Thiết lập sản phẩm

a. Tạo mới sản phẩm đơn

 

Sản phẩm đơn là hàng hóa vật chất với thuộc tính được xác định, khách hàng không thể thay đổi các thuộc tính này. Mỗi sản phẩm có duy nhất SKU (Store Keeping Unit) đơn vị quản lý hàng trong cửa hàng, giá cả và hàng tồn kho.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Tạo mới sản phẩm ⇒ Sản phẩm đơn

 

 

Bước 2: Trong mục Thông tin chung nhập đầy các thông tin về:

+ Bắt buộc nhập các thông tin có kí hiệu (*) gồm Mã SKU, Danh mục sản phẩmĐơn vị tính sản phẩm, ngoài ra có thể nhập Tên viết tắt, Mã Barcode Internal (EAN13)Mã Barcode Supplier (EAN13).

+ Có 3 tùy chọn đối với sản phẩm: Được phép bán sản phẩm, Được phép nhập sản phẩm và Được phép đổi trả sản phẩm.

+ Chọn hình thức quản lý sản phẩm: Quản lý tồn kho, Quản lý theo lô hàng và Không quản lý tồn kho.

+ Chọn Kênh bán hàng phù hợp.

+ Nhập Thông tin vận chuyển về chiều dài, rộng, cao, trọng lượng của sản phẩm. 

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Giá nhập đầy đủ các thông tin

+ Thông tin giá sản phẩm: Thuế VAT, Giá nhập sản phẩm, Giá bán sản phẩm, Giá bán trên website.

+ Thông tin khuyến mãi: Chọn Áp dụng giá khuyến mãi (nếu có), Giá khuyến mãi trên website và tùy chọn thời gian khuyến mãi. 

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 4: Trong mục Thuộc tính ⇒  Tạo thuộc tính để tạo thuộc tính mới của sản phẩm.

 

 

+ Điền Tên thuộc tính,sau đó chọn Tạo mới và tiếp tục tạo để tiếp tục tạo thuộc tính, hoặc chọn Tạo mới và đóng để lưu và kết thúc.

 

 

+ Chọn icon  để thêm thuộc tính con.

 

 

+ Điền Tên thuộc tính, có thể chọn Tạo mới và tiếp tục tạo để tiếp tục tạo thuộc tính, hoặc chọn Tạo mới và đóng để lưu và kết thúc.

 

 

+ Chọn icon  để chỉnh sửa thuộc tính.

 

 

+ Cập nhật thông tin thay đổi, chọn Lưu cập nhật

 

 

+ Chọn icon  để xóa thuộc tính.

 

 

+ Chọn Đồng ý để xác nhận xóa thuộc tính.

 

 

Bước 5: Trong mục Nhà cung cấp ⇒ Chọn nhà cung cấp để mở cửa sổ mới nhập thông tin.

 

 

+ Chọn icon   để chọn nhà cung cấp, trong trường hợp nhà cung cấp mới chọn Tạo mới nhà cung cấp và làm theo hướng dẫn. (Link hướng dẫn: http://iamsale.vn/khach-hang)

 

 

Bước  6: Trong mục Quản lý tồn kho có 2 trường hợp:

 

* Trường hợp có quản lý hàng tồn kho

 

+ Chọn Thêm chi tiết tồn kho chọn Kho hàng và nhập Số lượng sản phẩm có.

 

+ Chọn icon  để xóa kho hàng, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

* Trường hợp quản lý hàng tồn kho theo lô

 

+ Chọn Thêm chi tiết tồn kho chọn Kho hàng và nhập Số lượng sản phẩm có, nhập Lô sản xuất sản phẩm gồm Mã lô hàng, Ngày sản xuất, Ngày hết hạn của lô hàng.

 

+ Chọn icon  để xóa kho hàng, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

Bước 6: Trong mục Nội dung & Hình ảnh, nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dungẢnh mô tả, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 7: Trong mục Tối ưu SEO hệ thống sẽ cập tự động cập nhập hoặc bạn có thể tự điều chỉnh về Meta title, Page Alias, Meta description, Meta Keyword. 

 

 

Bước 8: Chọn Cập nhật hoặc Tiếp theo để tải sản phẩm lên, chọn Xác nhận để hoàn thành.

 

 

b. Tạo mới sản phẩm biến thể

 

Sản phẩm biến thể là một sản phẩm có thể thay đổi được, về bản chất, nó bao gồm nhiều Simple product đi kèm với các biến thể khác nhau. Mỗi biến thể được trình bày với một danh sách các tùy chọn thuộc tính cho khách hàng lựa chọn. Một biến thể tạo nên một sản phẩm riêng biệt, đơn giản được quản lý, phụ trợ bởi một SKU nổi bật.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn vào Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒  Tạo mới sản phẩm ⇒  Sản phẩm biến thể.

 

 

Bước 2: Trong mục Thông tin chung nhập đầy đủ các thông tin về:

+ Gồm Tên sản phẩm, Tên viết tắt và Mã SKU và các thông tin bắt buộc có kí hiệu (*) Danh mục sản phẩm, Đơn vị tính sản phẩm và Thuế VAT

+ Có 3 tùy chọn đối với sản phẩm: Được phép bán sản phẩm, Được phép nhập sản phẩm và Được phép đổi trả sản phẩm.

+ Chọn hình thức quản lý sản phẩm: Quản lý tồn kho, Quản lý theo lô hàng và Không quản lý tồn kho.

+ Chọn Kênh bán hàng phù hợp.

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Nội dung & Hình ảnh, nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dungẢnh mô tả, chọn Tiếp theo. 

 

 

Bước 4: Trong mục Tối ưu SEO, hệ thống sẽ tự động nhập Meta title, Page Alias, Meta description, Melta Keyword hoặc bạn có thể tự điều chỉnh, sau đó chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 5: Trong mục Thuộc tínhTạo thuộc tính để tạo thuộc tính mới của sản phẩm.

 

 

+ Điền Tên thuộc tính, bạn có thể chọn Tạo mới và tiếp tục tạo để tiếp tục tạo thuộc tính, hoặc chọn Tạo mới và đóng để lưu và kết thúc.

 

 

+ Sau đó tạo các thuộc tính bằng cách chọn icon , điền tên thuộc tính và chọn Tạo mới và đóng hoặc Tạo mới và tiếp tục tạo

 

 

+ Chọn thuộc tính cần thiết lập để tạo sản phẩm biến thể, sau đó chọn Tiếp theo

 

 

Bước 6: Trong mục Danh sách biến thể ⇒ Thuộc tính sử dụng cho biến thể, sau đó chọn 1 biến thể đại diện cho sản phẩm khi hiển thị trên website.

 

 

+ Chọn 1 biến thể, nhập đầy đủ các thông tin của biến thể: 

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm (bắt buộc), Mã Barcode Internal (EAN13), Mã Barcode Supplier (EAN13).

Thông tin vận chuyển: Dài, Rộng, Cao, Trọng lượng

Thông tin giá: Giá nhập sản phẩm (bắt buộc), Giá bán sản phẩm (bắt buộc), Giá bán trên website (bắt buộc) và Giá bán sỉ

Thông tin khuyến mãi: Giá khuyến mãi trên website, tùy chọn thời gian khuyến mãi. 

- Tải hình ảnh sản phẩm.

 

 

+ Tiếp theo Chọn nhà cung cấp (chỉ có thể chọn duy nhất 1 nhà cung cấp) và Thêm chi tiết tồn kho, có thể chọn Sao chép thông tin cho tất cả biến thể hoặc chọn Mở biến thể kế tiếp để tự nhập thông tin. 

 

 

+ Nếu chọn Sao chép thông tin biến thể trước thì thông tin của biến thể sau được sao chép lại giống biến thể trước.

 

 

+ Kiểm tra lại thông tin của biến thể sau khi sao chép, chọn Hoàn tất  ⇒ Tạo mới sản phẩm để hoàn thành.

 

 

c. Tạo mới sản phẩm nhóm

 

Sản phẩm nhóm là một tập hợp nhiều sản phẩm đơn, các sản phẩm có thể được mua riêng hoặc mua như một nhóm. Những sản phẩm đơn này thường liên quan hoặc được liên kết để quảng bá.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn vào Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒  Tạo mới sản phẩm ⇒  Sản phẩm nhóm.

 

 

Bước 2: Trong mụcThông tin chung nhập đầy đủ các thông tin: 

+ Gồm Tên viết tắt, Mã SKU, Mã Barcode Internal (EAN13)Mã Barcode Supplier (EAN13).

+ Có 3 tùy chọn đối với sản phẩm: Được phép bán sản phẩm, Được phép nhập sản phẩm và Được phép đổi trả sản phẩm.

+ Chọn Kênh bán hàng phù hợp.

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Danh sách sản phẩm ⇒ Thêm sản phẩm vào nhóm 

 

 

+ Trong cửa sổ Chọn sản phẩm, có thể tìm kiểm sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc Barcode, chọn sản phẩm trong nhóm, Chọn những sản phẩm này để xác nhận.

 

 

+ Cửa sổ Danh sách các sản phẩm xuất hiện, bạn có thể điều chỉnh sửa số lượng, chọn icon  để xóa khỏi nhóm hoặc để thêm sản phẩm chọn Thêm sản phẩm vào nhóm, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Nội dung & Hình ảnh, nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dungẢnh mô tả, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 4: Trong mục Tối ưu SEO điều chỉnh đầy đủ thông tin về Meta title, Page Alias, Meta description, Meta keyword hoặc để hệ thống tự cập nhật, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 5: Chọn Hoàn tất để tải sản phẩm lên, chọn Tạo mới sản phẩm để xác nhận.

 

 

d. Sản phẩm combo

 

Sản phẩm combo là một sản phẩm tùy chỉnh, đây là một sản phẩm lớn có chứa nhiều sản phẩm simple. Các sản phẩm trong combo luôn được bán cùng nhau không thể tách rời.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Tạo mới sản phẩm ⇒ Sản phẩm combo.

 

 

Bước 2: Trong mục Thông tin chung nhập Tên Combo, Tên viết tắt, Mã SKU, Mã Barcode Internal (EAN13), Mã Barcode Supplier (EAN13), Kiểm soát sản phẩm, Kênh bán hàng

 

 

Bước 3: Trong phần Danh sách sản phẩm chọn Thêm sản phẩm vào combo.

 

 

+ Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc mã Barcode, sau đó chọn sản phầm để tạo combo ⇒ Chọn những sản phẩm này

 

 

+ Trong Danh sách sản phẩm combo bạn có thể chọn Số lượng Giá mới hoặc chọn icon  để xóa sản phẩm, sau đó chọn Tiếp theo

 

 

Bước 4: Trong Nội dung & hình ảnh nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dung, Ảnh mô tả sau đó chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 5: Trong Tối ưu SEO có thể điều chỉnh Meta title, Page Alias, Meta description, Meta keyword hoặc chọn Tự tạo theo tên sản phẩm.

 

 

Bước 6: Chọn Hoàn tất sau đó chọn Tạo mới sản phẩm để tạo combo.

 

 

4. Bán hàng

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Bán hàng Quản lý bán hàng ⇒ Tạo phiếu bán hàng hoặc chọn icon  để bán hàng nhanh. 

 

 

+ Để xem thông tin đơn hàng chọn icon  ⇒ Có thể chọn các thao tác In liên, In bill, Nhân đôi, Hủy

 

 

+ Để chuyển đơn hàng vào thùng rác chọn icon  ⇒ Chọn Đồng ý.

 

 

+ Để chuyển người tạo phiếu chọn icon  ⇒ Chọn Nhân đôi.

 

 

Bước 2 : Chọn chương trình khuyến mãi, chọn sản phẩm để lập phiếu hoặc bạn có thể nhập nội dung để tìm kiếm sản phẩm. 

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần bán thông qua từ khóa tìm kiếm hoặc các bộ lọc gồm Lọc sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Kho/ Chi nhánh, Tình trạng ⇒ Chọn những sản phẩm này

 

 

Bước 4: Để tạo phiếu bán hàng bạn cần nhập các Thông tin xuất bán hàng, Khách hàng/ giao hàng, Thông tin thanh toán, có thể chọn thêm sản phẩm hoặc tìm kiếm sản phẩ, sau đó chọn Tạo phiếu bán hàng để hoàn tất đơn hàng hoặc Lưu nháp

 

 

 

5. Phương thức thanh toán

Hòa mình vào làn sóng công nghệ 4.0, iamSale hỗ trợ kết nối nhiều cổng thanh toán kết hợp với công nghệ QR Code giúp khách hàng có thể đặt hàng và thanh toán trên website một cách đơn giản, nhanh chóng.

+ Thanh toán trực tiếp.

+ Thanh toán khi giao hàng.

+ Chuyển khoản qua ngân hàng.

+ Thanh toán Onepay nội địa.

+ Thanh toán VNPay.

+ Thanh toán OnePay quốc tế. 

6. Vận chuyển

*  Quản lý vận đơn

a. Tạo vận đơn

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Vận chuyển ⇒ Quản lý vận đơn Tạo vận đơn 

 

 

Bước 2: Chọn phiếu xuất kho ⇒ chọn icon   

 

 

Bước 3: Kiểm tra thông tin vận đơn ⇒ Kiểm tra gói cước vận chuyển

 

 

Bước 4: Chọn gói cước vận chuyển phù hợp ⇒ Tạo vận đơn

 

 

b. Bảng giá vận chuyển

 

Bảng giá vận chuyển là bảng giá vận chuyển chung của shop áp dụng trên 1 đơn hàng với thông tin ước lượng về khối lượng và giá trị sản phẩm, tiền thu hộ.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn vào Vận chuyển ⇒ Bảng giá vận chuyển.

 

 

- Nhập đầy đủ thông tin về hàng hóa cụ thể như:

+ Hàng hóa: Khối lượng, Giá trị SP, Tiền thu hộ. 

+ Địa chỉ gửi: Kho gửi 

+ Địa chỉ nhận: Kho nhận

+ Thiết lập Giá của shop (là phần giá mà shop quy định để thu phí ship với khách hàng) ⇒ Chọn icon  để lưu giá. 

Chọn Kiểm tra để xem giá thực do nhà vận chuyển tính (cần cài đặt cấu hình API trước) ⇒ Hoàn thành.

 

7. Khách hàng

 

a.  Thêm mới khách hàng từ hệ thống


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Thêm mới khách hàng


 


 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng ⇒ Tạo mới khách hàng 

 


 
* Ghi chú: Phần nhóm khách hàng nếu chưa có nhóm khách hàng sẵn chọn icon   để tạo mới nhóm khách hàng

 


 
b. Thêm mới khách hàng từ file excel


Bước 1: Ngoài ra, có thể thêm mới bằng file excel trong trường hợp có nhiều khách hàng cần thêm, trên thanh Menu chọn Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Tải lên bằng file excel.

  

Bước 2: Kéo và thả tập tin vào vùng chọn hoặc nhấp vào màn hình để tải tập tin lên hệ thống.

 

 

* Lưu ý: Nếu chưa có file mẫu thì chọn vào để tải file mẫu (chỉ nhận file excel có định dạng : *.xls, *.xlsx)


Bước 3: Tải file excel lên hoặc có thể Chọn lại file khác ⇒ Xác nhận tạo khách hàng 

 


 

 

Bước 4: Chọn Đóng để hoàn thành, trong trường hợp thông tin khách hàng tải lên bị trùng bạn có thể chọn Ghi đè thông tin những khách hàng để cập nhật. 

 

 

c. Chỉnh sửa thông tin


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng  ⇒ Chọn icon  để xem thông tin khách hàng.

  

Bước 2: Trong phần xem thông tin khách hàng bao gồm: Thông tin khách hàng, Lịch sử mua hàng, Lịch sử tư vấn, Lịch sử nhắn tin SMS  chọn Cập nhật thông tin để hoàn thành chỉnh sửa.

 


 

d. Xóa thông tin khách hàng 


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ chọn icon  để xóa thông tin khách hàng .


 
 

Bước 2: Xác nhận lại một  lần nữa, chọn Xóa để hoàn thành.

 

e.  Xuất file excel danh sách khách hàng  

 

Trên thanh Menu vào mục Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Xuất file excel để tải về máy. 

 


 

f. Lọc thông tin khách hàng theo yêu cầu


Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng Chọn icon  và chọn vào vào những thông tin muốn hiển thị. 

 


 

g. Xem danh sách những khách hàng đã xóa và phục hồi


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Chọn icon   để xuất hiện danh sách khách hàng đã bị xóa, chọn icon  trên đối tượng cần phục hồi . 

 


 
Bước 2: Xác nhận lại lần nữa chọn Khôi phục để hoàn thành việc phục hồi thông tin khách hàng đã chọn. 


 
h. Tìm kiếm khách hàng 


Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Chọn tìm kiếm có 2 cách là Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm thông thường

* Tìm kiếm thông thường: bằng cách Nhập tên khách hàng

 

 

* Tìm kiếm nâng cao

 


     
k. Thao tác trên các khách hàng đã chọn


 Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Chọn đối tượng ⇒ Chọn thao tác thực hiện.  

8. Chương trình khuyến mãi

 

Nhằm tri ân và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất, bạn có thể thực hiện các chương trình khuyến mãi và áp dụng cho từng khách hàng khác nhau. Để tạo một chương tình khuyến mãi mới thực hiện như sau:

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn  Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng ⇒ Tạo chương trình

 

 

 

Bước 2: Nhập các thông tin để tạo mới chương trình bán hàng

 

       a. Thông tin chung

+ Nhập Tên và Mô tả cho chương trình khuyến mãi.

+ Chọn Phát sinh mã khuyến mãi (coupon) nếu có, sau đó chọn Số lượng mã khuyến mãi, Số lần sử dụng cho 1 mã khuyến mãi và Trạng thái của mã khuyến mãi

+ Chọn Chương trình khuyến mãi có thời hạn ⇒ Thời gian áp dụng. 

 

 

b. Đối tượng và điều kiện áp dụng

+ Áp dụng cho đối tượng là khách hàng: có thể chọn Nhóm khách hàng hoặc Khách hàng cụ thể.

+ Áp dụng chi nhánh bán hàng : có thể áp dụng cho Tất cả chi nhánh hoặc Tùy chọn chi nhánh phù hợp. 

Áp dụng nguồn phát sinh đơn hàng: có áp dụng cho Tất cả nguồn phát sinh đơn hàng hoặc Tùy chọn nguồn phát sinh đơn hàng. 

+ Áp dụng trên hóa đơn bán hàng với điều kiện trên tổng hóa đơn phải đáp ứng yêu cầu về Tổng số lượng sản phẩm, Tổng giá trị, Phương thức thanh toán và Phương thức giao hàng. 

+ Áp dụng trên chi tiết hóa đơn bán hàng với điều kiện trên chi tiết hóa đơn phải có những sản phẩm được chọn. 

            

 

c. Nội dung khuyến mãi

+ Giảm giá trị thanh toán trên hóa đơn: Giá trị giảm theo Số tiền hoặc Phần trăm (%). 

+ Tặng kèm thêm sản phẩm: hình thức khuyến mại tặng hàng hóa dựa theo tổng hóa đơn. 

+ Giảm giá trên sản phẩm: chỉ những sản phẩm có trong hóa đơn mới được áp dụng khuyến mãi.

+ Chi phí vận chuyển : có thể Miễn phí hoặc Tính phí. 

 

 

 

Bước 3: Chọn Tạo chương trình  để hoàn thành.

 

* Xem thông tin chương trình bán hàng 

Trên thanh Menu chọn vào mục Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng ⇒ Chọn chương trình ⇒ Chọn icon 

 

 

 

* Thay đổi thông tin chương trình bán hàng

 

Trên thanh Menu chọn vào mục Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng ⇒ Chọn chương trình ⇒ Chọn icon  để thay đổi thông tin ⇒ Chọn Cập nhật chương trình để hoàn thành. 

 

 

* Xóa chương trình khuyến mãi

 

+ Xóa từng chương trình: Trên thanh Menu chọn vào mục Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng ⇒ Chọn chương trình cần xóa ⇒ Chọn icon ⇒ Xác nhận Xóa để hoàn thành. 

 

 

 

Xóa nhiều chương trình: Trên thanh Menu chọn vào mục Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng ⇒ Chọn chương trình cần xóa ⇒ Chọn thao tác thực hiệnChuyển vào thùng rác ⇒ Xác nhận Xóa để hoàn thành.

 

 

* Tìm kiếm chương trình bán hàng

 

Trên thanh Menu chọn vào mục Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng ⇒ Nhập tên chương trình, hệ thống sẽ lọc ra kết quả tìm kiếm. 

 

 

* Khôi phục chương trình bán hàng đã xóa

Trên thanh Menu chọn vào mục Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng ⇒ Chọn icon  để hiển thị các chương trình đã xóa ⇒ Chọn chương trình và chọn icon ⇒ Chọn Khôi phục để hoàn thành. 

 

 

* Xuất file excel

 

Trên thanh Menu chọn vào mục Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng Xuất file excel 

 

 

Nếu muốn xuất file thông tin của chương trình khuyến mãi theo thời gian thì chọn thời gian để hiển thị chương trình đó rồi chọn Xuất file Excel.

 

 

9. Kênh bán hàng

a. Kênh bán hàng của hệ thống

Trên hệ thống iamSlae hỗ trợ những kênh bán hàng gồm:

+ POS

+ Website Online

+ Lazada

+ Zalo

+ Facebook Messenger

 

b. Kênh bán hàng phát sinh khác

Khi khách hàng có thêm kênh bán hàng ở những nguồn phát sinh đơn hàng, từ đó bạn có thể xem báo cáo kênh bán hàng và báo cáo bán hàng. 

 

10 . Báo cáo

a. Báo cáo tổng quan

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Báo cáo ⇒ Báo cáo tổng quan.

 

 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ lập cho bạn một bảng báo cáo tình hình kinh doanh, bạn cần điều chỉnh các thông tin về:

+ Chọn mốc thời gian cần phân tích để so sánh thời gian khác, sau đó chọn Áp dụng.

+ Chọn kho hàng/chi nhánh.

+ Chọn Xem cải thiện để biết hướng phát triển trong thời gian tới.

+ Chọn Xem nhiều hơn để biết thêm thông tin chi tiết về các số liệu.

  Bảng báo cáo tổng quan đưa ra các thông tin về lợi nhuận, đơn hàng, khách hàng, nhân viên bán, tỷ lệ khách mới và giá trị trung bình. Ngoài ra, còn cung cấp:

+ Tổng doanh thu: nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh được vận hành liên tục, chủ động nguồn vốn và khách hàng có thể điều chỉnh tài chính cho hoạt động sản xuất.

+ Chi phí bán hàng: giúp bạn biết được chi phí vốn bỏ ra và chi phí giảm giá, vận chuyển có hợp lý không nhằm mang lại nguồn doanh thu tối đa.

+ Doanh thu kênh bán hàng: giúp bạn biết được bán hàng ở kênh bán hàng nào tốt và không tốt, từ đó có hướng bán hàng phù hợp trong thời gian tới.

+ Bảng số liệu cụ thể về từng khu vực, sản phẩm và chi nhánh.

+ Biểu đồ báo cáo doanh thu: có 3 chế độ xem là báo cáo theo ngày, báo cáo theo tuần và báo cáo theo tháng nhằm cho thấy sự tăng trưởng của doanh thu.

 


b. Báo cáo xuất nhập tồn


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Báo cáo ⇒ Báo cáo xuất nhập tồn.

 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ lập cho bạn một bảng báo cáo xuất nhập tồn, bạn cần điều chỉnh các thông tin về:

+ Chọn mốc thời gian cần phân tích để so sánh thời gian khác, sau đó chọn Áp dụng.

+ Chọn kho hàng/chi nhánh.

 

 

Bảng báo cáo xuất nhập tồn gồm các thông tin về:

+ Số liệu xuất/ nhập kho trong ngày: cụ thể như nhập kho (mua hàng, chuyển kho, khai báo, kiểm kê, trả lại, khác) và xuất kho (bán hàng, cho tặng, kiểm kê, trả lại, hủy).

+ Giá trị tồn kho hiện tại: để biết giá trị sản phẩm tồn kho hiện tại có khoảng bao nhiêu và có phương pháp giải quyết hàng tồn kho hợp lý.

+ Tổng giá trị nhập: cho biết tổng giá trị các lần nhập kho từ đó quản lý nguồn vốn nhập hàng hợp lý.

+ Tổng giá trị xuất: cho biết tổng giá trị các lần xuất kho từ đó có thể tính được lợi nhuận sản phẩm.           

+ Tổng lợi nhuận sản phẩm: cho biết cụ thể lợi nhuận thông qua giá vốn và giá bán của sản phẩm.

 

 

Hệ thống còn cung cấp 3 biểu đồ về:

+ 5 sản phẩm nhập kho nhiều nhất giúp bạn biết sản phẩm nào nhập nhiều, lý do nhập sản phẩm có thể nguyên nhân là do mua hàng, khách trả lại hoặc lý do khác...

+ 5 sản phẩm xuất kho nhiều nhất giúp bạn biết sản phẩm nào xuất kho nhiều, lý do xuất sản phẩm có thể nguyên nhân là do bán chạy, chuyển hàng, cho tặng, hủy và trả lại nhà cung cấp...

+ 5 sản phẩm tồn kho nhiều nhất giúp bạn biết sản phẩm nào còn trong kho nhiều và lý do tại sao tồn kho từ đó có hướng giải quyết sản phẩm này hợp lý.

 

 

Ngoài ra, còn có hai biểu đồ về:

Chi tiết xuất kho giúp bạn biết được số lượng cụ thể và các mặt hàng đã xuất kho do các nguyên nhân như bán hàng, chuyển kho, bù trừ kiểm kho, xuất tặng, xuất hủy, trả lại nhà cung cấp…

Chi tiết nhập kho cho biết số lượng cụ thể và các mặt hàng đã nhập kho do các nguyên nhân như mua hàng từ nhà cung cấp, chuyển kho, hàng trả lại, khai báo  ban đầu, bù trừ kiểm kho, khác…

 

 

Trong bảng Tồn kho sản phẩm bạn có thể biết được thông tin chi tiết các sản phẩm có trong  tất cả kho hàng/chi nhánh để có thể theo dõi và kiểm tra.

Có thể tìm kiếm bằng chọn vào biểu tượng   và nhập thông tin muốn tra cứu, nếu muốn xuất ra file excel chọn Xuất file excel, ngoài ra còn có thông tin về các sản phẩm gần hết hạn.

 

 

c. Báo cáo vận đơn

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Báo cáo ⇒ Báo cáo vận đơn.

 

 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ thiết lập cho bạn một bảng báo cáo vận đơn, bạn cần điều chỉnh các thông tin về:

+ Chọn mốc thời gian cần phân tích để so sánh với mốc thời gian khác.

+ Chọn kho hàng/chi nhánh.

+ Chọn Xem nhiều hơn để ở từng danh mục để biết thêm thông tin chi tiết.

Báo cáo vận đơn đưa ra các thông tin về:

+ Tổng phí vận chuyển: cho biết được tổng chi phí vận chuyển bỏ ra ở tất cả các đơn hàng và từ đó có chính sách giao hàng tiết kiệm hơn trong thời gian tới.

+ Tổng giá trị thu hộ đã thu: cho biết số tiền mà đối tác giao hàng đã thu được và có có phương án

+ Tổng giá trị thu hộ chưa thu: cho biết số tiền mà đối tác giao hàng chưa thu được và từ đó quyết định xem đơn vị nào nợ nhiều để lựa chọn hợp tác tiếp hay không.

+ Ngoài ra, còn cung cấp Biểu đồ chi tiết phí vận đơnBiểu đồ giá trị vận đơn.

 

d. Báo cáo ngành hàng

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Báo cáo ⇒ Báo cáo ngành hàng.

 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ lập cho bạn một bảng báo cáo ngành hàng, bạn cần điều chỉnh các thông tin về:

+ Chọn mốc thời gian cần phân tích hoặc có thể so sánh với mốc thời gian khác, sau đó chọn Áp dụng.

+ Chọn kho hàng/chi nhánh.

Báo cáo sẽ có hai chế độ để khách hàng có thể theo dõi:

+ Chế độ xem ngành hàng: bao gồm các thông tin về ngành hàng, đơn hàng, sản phẩm, giá vốn, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận và thang đánh giá mức độ lợi nhuận.

 

 

+  Chế độ xem sản phẩm: bao gồm sản phẩm, đơn hàng, sản phẩm, giá vốn, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận và thang đánh giá mức độ lợi nhuận.

 

 

e. Báo cáo nhân viên

 

Trên thanh Menu vào mục Báo cáo ⇒ Báo cáo nhân viên, chọn cửa hàng và thời gian để xem báo cáo.