Quy trình bán hàng cơ bản

Quy trình bán hàng cơ bản dưới đây giúp bạn có thể bắt đầu bán hàng dễ dàng với iamSale


MỤC LỤC

 

►  Thiết lập nhân sự

 

►  Thiết lập kho

 

►  Thiết lập sản phẩm

 

►  Bán hàng

 

 

1. Thiết lập nhân sự

Khi khởi tạo bạn đã có tài khoản quản trị nếu bạn muốn thêm nhân sự vui lòng đọc hướng dẫn chi tiết sau đây.

a. Tạo mới nhân sự 

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự Quản lý nhân sự  ⇒ Tạo nhân sự.

 

Bước 2: Nhập thông tin nhân sự mới gồm Tên nhân sự, Email, Số điện thoại, Mật khẩu, Nhóm nhân sự, Loại nhân viên, Loại công việc, Ngày bắt đầu làm việc, Ca làm việc (có thể tạo mới ca làm việc), Trang mặc định, Chọn kho hàng ⇒ Tạo mới nhân sự.

 

 

b. Đổi mật khẩu

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự  Quản lý nhân sự ⇒ Chọn icon  để đổi mật khẩu.

 

 

Bước 2: Nhập mật khẩu mới, sau đó chọn Đổi mật khẩu để hoàn thành.

 


 
c. Chỉnh sửa thông tin nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự   Quản lý nhân sự   Chọn icon  để chỉnh sửa.

 

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa, sau đó chọn Cập nhật thông tin để hoàn thành chỉnh sửa.

 

 

d. Xóa thông tin nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự ⇒ Quản lý danh sách nhân sự ⇒ Chọn vào icon  của đối tượng cần xóa.  

 

 

Bước 2: Xác nhận lại lần nữa chọn Xóa để hoàn thành.

 

 

Cách khác: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhân sự Chọn đối tượng Chọn thao tác thực hiệnXóa thông tin nhân viên đã chọn
 

 


e. Xuất  file excel 

 

Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhân sự ⇒ Xuất file excel, file excel sẽ được tải về trên máy tính.

 


 

 

f. Tìm kiếm trong quản lý danh sách nhân sự

 

+ Tìm kiếm nâng cao

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý danh sách nhân sự Tìm kiếm nâng cao.

 

 

Bước 2: Để tìm kiếm nhân viên, nhập vào ô Từ khóa hoặc Chọn nhóm nhân sự cần tìm ⇒ Tìm kiếm

 

 

+ Tìm kiếm theo tên nhân sự

 

Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý danh sách nhân sự nhập tên nhân sự cần tìm vào ô tìm kiếm. 

 

 

 

 

2. Thiết lập kho

a. Tạo mới kho/ chi nhánh

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng Quản lý danh sách kho ⇒ Tạo mới kho/ Chi nhánh.

 

 

Bước 2: Trong Tạo mới chi nhánh/ kho hàng chọn tính năng Cho phép nhập hàng vào kho nàyCho phép xuất hàng từ kho này

Nhập các thông tin về kho như: Mã kho hàng, Tên kho hàng, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện, Phường/ Xã, Địa chỉ kho, Người quản lý, Điện thoại, Giới hạn giá trị tồn kho tối đa (nhập giá trị tồn kho tối đa). 

Bạn có thể chọn Lưu và đóng để hoàn tất quá trình tạo kho hàng, hoặc chọn Lưu và tiếp tục để lưu kho hàng và tiếp tục tạo kho hàng khác.

 

 

b. Xem danh sách sản phẩm trong kho, chỉnh sửa/ xóa kho/ chi nhánh

 

 Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý kho/ Chi nhánh  Chọn các biểu tượng chức năng.

 

 

* Xem danh sách sản phẩm trong kho: Chọn icon  để xem thông tin chi tiết danh sách sản phẩm tồn kho trong kho hàng.

 

 

* Chỉnh sửa thông tin kho: Chọn icon  chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi, chọn Thực hiện thay đổi để hoàn thành.

 

 

* Xóa kho: Chọn icon  của kho cần xóa. Chọn Vâng tôi muốn để chuyển kho vào thùng rác.

 

 

Khôi phục kho đã xóa: Chọn icon  để vào danh sách những kho đã xóa, sau đó chọn icon    chọn Vâng tôi muốn để hoàn thành.

 

 

c. Tìm kiếm kho/ chi nhánh

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàngQuản lý danh sách kho,  có 2 cách tìm kiếm: 

+ Thông thường: Nhập từ khóa tìm kiếm

 

 

+ Tìm kiếm nâng cao: Tìm kiếm thông qua các tùy chọn bộ lọc.

 

 

Có thể nhập thông tin về Mã kho/ chi nhánh, Tên kho/chi nhánh, Trạng thái nhập, Trạng thái xuất, sau đó chọn Bắt đầu tìm kiếm để hoàn thành

 

 

d. Tùy chọn bộ lọc

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý kho/ chi nhánh ⇒ Chọn icon  ⇒ Chọn các danh mục cần hiển thị.

 

 

e. Tùy chọn trên đối tượng đã chọn

 

Bưới 1: Trên thanh menu chọn Kho hàng  Quản lý kho/ chi nhánh ⇒ Chọn các kho cần thao tác.

 

 

Bước 2Chọn thao tác thực hiện: Ngưng nhập hàng, Ngưng xuất hàng, Chuyển vào thùng rác, Xuất thông tin đã chọn ra file excel, Xuất toàn bộ ra file excel.

 

 

Bước 3: Chọn Xác nhận để hoàn thành

3. Thiết lập sản phẩm

a. Tạo mới sản phẩm đơn

 

Sản phẩm đơn là hàng hóa vật chất với thuộc tính được xác định, khách hàng không thể thay đổi các thuộc tính này. Mỗi sản phẩm có duy nhất SKU (Store Keeping Unit) đơn vị quản lý hàng trong cửa hàng, giá cả và hàng tồn kho.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Tạo mới sản phẩm ⇒ Sản phẩm đơn

 

 

Bước 2: Trong mục Thông tin chung nhập đầy các thông tin về:

+ Bắt buộc nhập các thông tin có kí hiệu (*) gồm Mã SKU, Danh mục sản phẩmĐơn vị tính sản phẩm, ngoài ra có thể nhập Tên viết tắt, Mã Barcode Internal (EAN13)Mã Barcode Supplier (EAN13).

+ Có 3 tùy chọn đối với sản phẩm: Được phép bán sản phẩm, Được phép nhập sản phẩm và Được phép đổi trả sản phẩm.

+ Chọn hình thức quản lý sản phẩm: Quản lý tồn kho, Quản lý theo lô hàng và Không quản lý tồn kho.

+ Chọn Kênh bán hàng phù hợp.

+ Nhập Thông tin vận chuyển về chiều dài, rộng, cao, trọng lượng của sản phẩm. 

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Giá nhập đầy đủ các thông tin

+ Thông tin giá sản phẩm: Thuế VAT, Giá nhập sản phẩm, Giá bán sản phẩm, Giá bán trên website.

+ Thông tin khuyến mãi: Chọn Áp dụng giá khuyến mãi (nếu có), Giá khuyến mãi trên website và tùy chọn thời gian khuyến mãi. 

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 4: Trong mục Thuộc tính ⇒  Tạo thuộc tính để tạo thuộc tính mới của sản phẩm.

 

 

+ Điền Tên thuộc tính,sau đó chọn Tạo mới và tiếp tục tạo để tiếp tục tạo thuộc tính, hoặc chọn Tạo mới và đóng để lưu và kết thúc.

 

 

+ Chọn icon  để thêm thuộc tính con.

 

 

+ Điền Tên thuộc tính, có thể chọn Tạo mới và tiếp tục tạo để tiếp tục tạo thuộc tính, hoặc chọn Tạo mới và đóng để lưu và kết thúc.

 

 

+ Chọn icon  để chỉnh sửa thuộc tính.

 

 

+ Cập nhật thông tin thay đổi, chọn Lưu cập nhật

 

 

+ Chọn icon  để xóa thuộc tính.

 

 

+ Chọn Đồng ý để xác nhận xóa thuộc tính.

 

 

Bước 5: Trong mục Nhà cung cấp ⇒ Chọn nhà cung cấp để mở cửa sổ mới nhập thông tin.

 

 

+ Chọn icon   để chọn nhà cung cấp, trong trường hợp nhà cung cấp mới chọn Tạo mới nhà cung cấp và làm theo hướng dẫn. (Link hướng dẫn: http://iamsale.vn/khach-hang)

 

 

Bước  6: Trong mục Quản lý tồn kho có 2 trường hợp:

 

* Trường hợp có quản lý hàng tồn kho

 

+ Chọn Thêm chi tiết tồn kho chọn Kho hàng và nhập Số lượng sản phẩm có.

 

+ Chọn icon  để xóa kho hàng, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

* Trường hợp quản lý hàng tồn kho theo lô

 

+ Chọn Thêm chi tiết tồn kho chọn Kho hàng và nhập Số lượng sản phẩm có, nhập Lô sản xuất sản phẩm gồm Mã lô hàng, Ngày sản xuất, Ngày hết hạn của lô hàng.

 

+ Chọn icon  để xóa kho hàng, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

Bước 6: Trong mục Nội dung & Hình ảnh, nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dungẢnh mô tả, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 7: Trong mục Tối ưu SEO hệ thống sẽ cập tự động cập nhập hoặc bạn có thể tự điều chỉnh về Meta title, Page Alias, Meta description, Meta Keyword. 

 

 

Bước 8: Chọn Cập nhật hoặc Tiếp theo để tải sản phẩm lên, chọn Xác nhận để hoàn thành.

 

 

b. Tạo mới sản phẩm biến thể

 

Sản phẩm biến thể là một sản phẩm có thể thay đổi được, về bản chất, nó bao gồm nhiều Simple product đi kèm với các biến thể khác nhau. Mỗi biến thể được trình bày với một danh sách các tùy chọn thuộc tính cho khách hàng lựa chọn. Một biến thể tạo nên một sản phẩm riêng biệt, đơn giản được quản lý, phụ trợ bởi một SKU nổi bật.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn vào Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒  Tạo mới sản phẩm ⇒  Sản phẩm biến thể.

 

 

Bước 2: Trong mục Thông tin chung nhập đầy đủ các thông tin về:

+ Gồm Tên sản phẩm, Tên viết tắt và Mã SKU và các thông tin bắt buộc có kí hiệu (*) Danh mục sản phẩm, Đơn vị tính sản phẩm và Thuế VAT

+ Có 3 tùy chọn đối với sản phẩm: Được phép bán sản phẩm, Được phép nhập sản phẩm và Được phép đổi trả sản phẩm.

+ Chọn hình thức quản lý sản phẩm: Quản lý tồn kho, Quản lý theo lô hàng và Không quản lý tồn kho.

+ Chọn Kênh bán hàng phù hợp.

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Nội dung & Hình ảnh, nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dungẢnh mô tả, chọn Tiếp theo. 

 

 

Bước 4: Trong mục Tối ưu SEO, hệ thống sẽ tự động nhập Meta title, Page Alias, Meta description, Melta Keyword hoặc bạn có thể tự điều chỉnh, sau đó chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 5: Trong mục Thuộc tínhTạo thuộc tính để tạo thuộc tính mới của sản phẩm.

 

 

+ Điền Tên thuộc tính, bạn có thể chọn Tạo mới và tiếp tục tạo để tiếp tục tạo thuộc tính, hoặc chọn Tạo mới và đóng để lưu và kết thúc.

 

 

+ Sau đó tạo các thuộc tính bằng cách chọn icon , điền tên thuộc tính và chọn Tạo mới và đóng hoặc Tạo mới và tiếp tục tạo

 

 

+ Chọn thuộc tính cần thiết lập để tạo sản phẩm biến thể, sau đó chọn Tiếp theo

 

 

Bước 6: Trong mục Danh sách biến thể ⇒ Thuộc tính sử dụng cho biến thể, sau đó chọn 1 biến thể đại diện cho sản phẩm khi hiển thị trên website.

 

 

+ Chọn 1 biến thể, nhập đầy đủ các thông tin của biến thể: 

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm (bắt buộc), Mã Barcode Internal (EAN13), Mã Barcode Supplier (EAN13).

Thông tin vận chuyển: Dài, Rộng, Cao, Trọng lượng

Thông tin giá: Giá nhập sản phẩm (bắt buộc), Giá bán sản phẩm (bắt buộc), Giá bán trên website (bắt buộc) và Giá bán sỉ

Thông tin khuyến mãi: Giá khuyến mãi trên website, tùy chọn thời gian khuyến mãi. 

- Tải hình ảnh sản phẩm.

 

 

+ Tiếp theo Chọn nhà cung cấp (chỉ có thể chọn duy nhất 1 nhà cung cấp) và Thêm chi tiết tồn kho, có thể chọn Sao chép thông tin cho tất cả biến thể hoặc chọn Mở biến thể kế tiếp để tự nhập thông tin. 

 

 

+ Nếu chọn Sao chép thông tin biến thể trước thì thông tin của biến thể sau được sao chép lại giống biến thể trước.

 

 

+ Kiểm tra lại thông tin của biến thể sau khi sao chép, chọn Hoàn tất  ⇒ Tạo mới sản phẩm để hoàn thành.

 

 

c. Tạo mới sản phẩm nhóm

 

Sản phẩm nhóm là một tập hợp nhiều sản phẩm đơn, các sản phẩm có thể được mua riêng hoặc mua như một nhóm. Những sản phẩm đơn này thường liên quan hoặc được liên kết để quảng bá.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn vào Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒  Tạo mới sản phẩm ⇒  Sản phẩm nhóm.

 

 

Bước 2: Trong mụcThông tin chung nhập đầy đủ các thông tin: 

+ Gồm Tên viết tắt, Mã SKU, Mã Barcode Internal (EAN13)Mã Barcode Supplier (EAN13).

+ Có 3 tùy chọn đối với sản phẩm: Được phép bán sản phẩm, Được phép nhập sản phẩm và Được phép đổi trả sản phẩm.

+ Chọn Kênh bán hàng phù hợp.

Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Danh sách sản phẩm ⇒ Thêm sản phẩm vào nhóm 

 

 

+ Trong cửa sổ Chọn sản phẩm, có thể tìm kiểm sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc Barcode, chọn sản phẩm trong nhóm, Chọn những sản phẩm này để xác nhận.

 

 

+ Cửa sổ Danh sách các sản phẩm xuất hiện, bạn có thể điều chỉnh sửa số lượng, chọn icon  để xóa khỏi nhóm hoặc để thêm sản phẩm chọn Thêm sản phẩm vào nhóm, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 3: Trong mục Nội dung & Hình ảnh, nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dungẢnh mô tả, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 4: Trong mục Tối ưu SEO điều chỉnh đầy đủ thông tin về Meta title, Page Alias, Meta description, Meta keyword hoặc để hệ thống tự cập nhật, chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 

 

Bước 5: Chọn Hoàn tất để tải sản phẩm lên, chọn Tạo mới sản phẩm để xác nhận.

 

 

d. Sản phẩm combo

 

Sản phẩm combo là một sản phẩm tùy chỉnh, đây là một sản phẩm lớn có chứa nhiều sản phẩm simple. Các sản phẩm trong combo luôn được bán cùng nhau không thể tách rời.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Sản phẩm ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Tạo mới sản phẩm ⇒ Sản phẩm combo.

 

 

Bước 2: Trong mục Thông tin chung nhập Tên Combo, Tên viết tắt, Mã SKU, Mã Barcode Internal (EAN13), Mã Barcode Supplier (EAN13), Kiểm soát sản phẩm, Kênh bán hàng

 

 

Bước 3: Trong phần Danh sách sản phẩm chọn Thêm sản phẩm vào combo.

 

 

+ Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc mã Barcode, sau đó chọn sản phầm để tạo combo ⇒ Chọn những sản phẩm này

 

 

+ Trong Danh sách sản phẩm combo bạn có thể chọn Số lượng Giá mới hoặc chọn icon  để xóa sản phẩm, sau đó chọn Tiếp theo

 

 

Bước 4: Trong Nội dung & hình ảnh nhập Nội dung mô tả gồm Mô tả ngắn, Nội dung, Ảnh mô tả sau đó chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 5: Trong Tối ưu SEO có thể điều chỉnh Meta title, Page Alias, Meta description, Meta keyword hoặc chọn Tự tạo theo tên sản phẩm.

 

 

Bước 6: Chọn Hoàn tất sau đó chọn Tạo mới sản phẩm để tạo combo.

 

 

4. Bán hàng

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Bán hàng Quản lý bán hàng ⇒ Tạo phiếu bán hàng hoặc chọn icon  để bán hàng nhanh. 

 

 

+ Để xem thông tin đơn hàng chọn icon  ⇒ Có thể chọn các thao tác In liên, In bill, Nhân đôi, Hủy

 

 

+ Để chuyển đơn hàng vào thùng rác chọn icon  ⇒ Chọn Đồng ý.

 

 

+ Để chuyển người tạo phiếu chọn icon  ⇒ Chọn Nhân đôi.

 

 

Bước 2 : Chọn chương trình khuyến mãi, chọn sản phẩm để lập phiếu hoặc bạn có thể nhập nội dung để tìm kiếm sản phẩm. 

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần bán thông qua từ khóa tìm kiếm hoặc các bộ lọc gồm Lọc sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Kho/ Chi nhánh, Tình trạng ⇒ Chọn những sản phẩm này

 

 

Bước 4: Để tạo phiếu bán hàng bạn cần nhập các Thông tin xuất bán hàng, Khách hàng/ giao hàng, Thông tin thanh toán, có thể chọn thêm sản phẩm hoặc tìm kiếm sản phẩ, sau đó chọn Tạo phiếu bán hàng để hoàn tất đơn hàng hoặc Lưu nháp