Quản lý Website

Quản lý website giúp cho bạn thiết lập và trình bày nội dung web hợp lý, đẹp mắt


Dưới đây là phần hướng dẫn giúp bạn dễ dàng quản lý website của mình

Trên thanh Menu chọn Kênh bán hàng ⇒ Website 

* Giao diện

Bước 1: Trong phần Quản lý website ⇒ Giao diện có thể biết được số giao diện bạn đang sở hữu, tên giao diện, loại giao diện, người phát triển, ngày sử dụng, trạng thái. 

 

Bước 2:  Chọn giao diện muốn thay đổi ⇒ chọn icon   ⇒ Kích hoạt

 

 

* Cấu hình

Bước 1: Trong phần Quản lý website ⇒ Cấu hình Toàn trang 

+ Hình ảnh kèm nội dung: có 3 mục cần phải cấu hình gồm: Cấu hình logo cửa hàng, Cấu hình icon đại diện cửa hàng, Cấu hình logo Bộ Công thương có thể chọn lại hoặc xóa ảnh ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

+ Cấu hình chung: có 7 mục cần phải cấu hình gồm Cấu hình địa chỉ Facebook, Cấu hình địa chỉ Google, Cấu hình địa chỉ Instagram, Cấu hình địa chỉ Pinterest, Cấu hình địa chỉ Youtube, Cấu hình số điện thoại hotline, Cấu hình địa chỉ ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

+ Hình ảnh đơn: có 4 mục cần phải cấu hình gồm: Cấu hình icon đại diện cửa hàng, Ảnh nền Breadcrumb, Ảnh nền Subsrcibe, Ảnh nền liên hệ, có thể chọn lại hoặc xóa ảnh ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

+ Dữ liệu danh sách đối tượng: Bạn có thể cấu hình danh sách tìm kiếm bằng cách Chọn thêm danh mục sản phẩm ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

*Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

+ Màu chủ đạo của giao diện: Bạn có thể thay đổi màu giao diện theo ý muốn ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

Bước 2: Trong phần Quản lý website ⇒ Cấu hình Trang chủ

+ Chọn từ danh sách sản phẩm ⇒ Chọn thêm sản phẩm ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

+ Dữ liệu dạng tab sản phẩm tạo tab bằng cách chọn danh mục sản phẩm hoặc nhập tên tab mới ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

 

+ Nhóm hình ảnh kèm nội dung có 5 mục cần phải cấu hình

- Cấu hình banner sản phẩm.

- Cáu hình danh sách hình ảnh quảng cáo lớn.

- Cấu hình slider.

- Cấu hình chính sách trang chủ.

- Cấu hình hình ảnh danh sách thương hiệu.

Sau đó chọn Áp dụng cập nhật.

 

*Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

+ Cấu hình chung nhập SEO TitleSEO Description ⇒ Áp dụng cập nhật

 

Bước 3: Trong phần Quản lý website ⇒ Cấu hình Liên hệ.

+ Cấu hình chung

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

+ Hình ảnh đơn: chọn hình ảnh phù hợp ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

+ Dữ liệu dạng danh sách đối tượng

 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

Bước 4: Trong phần Quản lý website ⇒ Cấu hình  Sản phẩm gồm Tên trang, Meta Title, Meta Description, Meta Keyword ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

Bước 5: Trong phần Quản lý website ⇒ Cấu hình  Tin tức gồm Tên trang, Meta Title, Meta Description, Meta Keyword ⇒ Áp dụng cập nhật

 

 

Bước 6: Trong phần Quản lý website ⇒ Cấu hình Giới thiệu  

+ Cấu hình chung: gồm Tên trang, Meta Title, Meta Description, Meta Keyword ⇒ Áp dụng cập nhật

 

+ Trình soạn thảo văn bản: để chỉnh sửa nội dung trang giới thiệu ⇒ Áp dụng cập nhật

 

* Menu

Bước 1: Trong phần Menu (trình đơn) website ⇒ Tạo mới menu 

 

Bước 2: Trong phần Tạo mới menu ⇒ Nhập thông tin Tên menu Vị trí menu ⇒ Chọn Lưu hoặc Lưu và tiếp tục

 

 

Bước 3: Tiếp tục Tạo đối tượng liên kết mới ⇒ Nhập Tên hiển thị trên thanh menu, Đường dẫn khi click vào menu, có thể chọn Click vào đường dẫn mở trang mới ⇒ Chọn Lưu hoặc Lưu và tiếp tục

 

 

Bước 4: Sau khi tạo xong menu website ⇒ Chọn Chuyên mục bài viết ⇒ Tên liên kết Thêm vào menu hoặc chọn icon   , sau đó kéo thả để sắp xếp vị trí phù hợp ⇒ Lưu cấu trúc

Các mục còn lại làm tương tự. 

 

* Giao diện hiển thị ngoài website

 

 

* Chuyên mục

Trong phần Chuyên mục Tạo chuyên mục mới cho bài viết, ngoài ra có thể chọn icon  để chỉnh sửa, icon  để xóa và icon  để khôi phục. 

 

* Bài viết

Trong phần Bài viết ⇒ Tạo bài viết mới, ngoài ra có thể chọn icon  để chỉnh sửa, icon  để xóa và icon  để khôi phục.

 

 

* Thư viện

+ Ảnh: Quản lý hình ảnh của bạn, có thể tìm kiếm, ngoài ra có thể chọn icon  chỉnh sửa hoặc icon  để xóa

 

+ Album: Quản lý các album hình, có thể Thêm nhóm ảnh mới và chọn icon  để chỉnh sửa. 

 

 

+ Tải ảnh lên: Thêm hình ảnh vào thư viện. 

 

+ Chỉnh sửa ảnh: Công cụ chính sửa hình ảnh trước khi tải lên. 

 

+ Thùng rác: Lưu trữ hình ảnh đã xóa, chọn icon  để khôi phục hoặc icon  để xóa vĩnh viễn. 

 

 

* Bình luận: Quản lý bình luận của Sản phẩm và Bài viết, có thể chọn icon  để chỉnh sửa hoặc icon  để xóa.

 

 

* Thẻ: Quản lý các thẻ tag trong bài viết, có thể chọn icon  để chỉnh sửa hoặc icon  để xóa. 

 

 

* Nhận tin: Quản lý các email đăng kí theo dõi nhận tin, có thể thực hiện xác nhận xóa email hoặc xuất thông tin ra file excel.