Quản lý danh mục

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn quản lý danh mục


1. Tạo mới danh mục sản phẩm từ hệ thống

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Sản phẩm ⇒ Danh mục sản phẩm ⇒ Tạo danh mục.

 

 

Bước 2: Trong phần Thông tin chung điền thông tin gồm Mã danh mục/ ngành hàng, Tên danh mục/ Ngành hàng, Danh mục/Ngành hàng cha (nếu có).

Trường hợp ngành hàng có danh mục cha, chọn icon  để chọn trong danh sách ⇒ chọn Tạo mới và tiếp tục tạo hoặc Tạo mới danh mục/ngành hàng ⇒ chọn Ảnh đính kèm

 

  

Bước 3: Trong phần Ảnh đính kèm nhấp vào icon   để chọn và tải Ảnh đại diện, Album ảnh  ⇒ Lưu cập nhật ⇒ chọn Thông tin SEO. 

 

 

Bước 4:  Trong phần Thông tin SEO điền Tiêu đề SEO, Đường dẫn URL, Mô tả SEO, Từ khóa SEO ⇒ Lưu cập nhật để hoàn thành.

 

 

2. Tạo mới danh mục sản phẩm bằng cách nhập bằng file excel

 

Bước 1: Trên thanh menu chọn Sản phẩm  Danh mục sản phẩm  Nhập bằng file excel.

 

 

Bước 2: Cửa sổ Tải lênh danh mục sản phẩm xuất hiện, kéo và thả tập tin vào đây để tải lên hệ thống, nếu chưa có file có thể chọn tải file mẫu, chọn Thêm danh mục không trùng để hoàn thành tải file.

 

 

3. Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

 

Bước 1: Trên thanh menu chọn Sản phẩm  Danh mục sản phẩm  Chọn icon 

 

 

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi ⇒ chọn Lưu cập nhật để hoàn thành.

 

 

4. Xóa danh mục sản phẩm

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Sản phẩm  Danh mục sản phẩm ⇒ Chọn icon 

 

 

Bước 2:  Chọn Đồng ý xác nhận đưa danh mục vào thùng rác.

 

 

5. Khôi phục danh mục sản phẩm đã xóa

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Sản phẩm  Danh mục sản phẩm ⇒ Chọn icon 

 

 

Bước 2: Chọn icon , chọn Đồng ý để hoàn thành.

 

 

6. Chức năng tìm kiếm

 

Trên thanh Menu chọn Sản phẩm  Danh mục sản phẩmBước 1: , có 2 cách tìm kiếm:

 

+ Thông thường: Nhập danh mục ngành hàng

 

 

+ Tìm kiếm nâng cao: Bằng cách nhập Mã ngành hàng Tên ngành hàng cấp cha ⇒ Bắt đầu tìm kiếm

 

 

7. Chức năng bộ lọc thông tin trong giao diện

 

Trên thanh Menu chọn Sản phẩm  Danh mục sản phẩm  Chọn icon   ⇒ Chọn những danh mục cần hiển thị ra ngoài.  

 

 

8. Thao tác trên đối tượng đã chọn

 

Trên thanh Menu chọn Sản phẩm  Danh mục sản phẩm ⇒ Chọn đối tượng cần thao tác.gồm: Xác nhận xóa danh mục, Xuất thông tin đã chọn ra file excel, Xuất toàn bộ ra file excel.