Đơn hàng

Dưới đây là phần hướng dẫn giúp bạn thiết lập đơn hàng


Đơn hàng được áp dụng cho các đối tượng thông qua các hình thức bán hàng khác nhau. Vì vậy các thông tin trong đơn hàng cũng sẽ được lựa chọn để phù hợp với từng đơn hàng.

 

Để tạo phiếu bán hàng tiến hành như sau:

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Bán hàng Quản lý bán hàng ⇒ Tạo phiếu bán hàng hoặc chọn icon  để bán hàng nhanh. 

 

 

 

Bước 2 : Chọn chương trình khuyến mãi, chọn sản phẩm để lập phiếu hoặc bạn có thể nhập nội dung để tìm kiếm sản phẩm. 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần bán thông qua từ khóa tìm kiếm hoặc các bộ lọc gồm Lọc sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Kho/ Chi nhánh, Tình trạng ⇒ Chọn những sản phẩm này

 

 

1. Tạo phiếu bán hàng cho khách lẻ có áp dụng chương trình khuyến mãi

Ở mục Khách hàng/Giao hàng ⇒ Khách lẻ/Khách vãng lai để lập phiếu bán hàng cho khách lẻ. Nhập các thông tin để tiến hành việc lập phiếu

+ Số lượng

Đơn giá bán: tự động cập nhật hoặc thay đổi theo yêu cầu khi lập phiếu bán hàng.

+ Có thể xóa sản phẩm đã chọn ra khỏi phiếu bán hàng bằng cách chọn vào icon   

+ Có thể thêm sản phẩm bằng cách Chọn sản phẩm (F2) ⇒ Chọn sản phẩm cần thêm ⇒ Chọn những sản phẩm này.

+ Đối với những đơn hàng được khuyến mãi chọn Áp dụng chương trình và lựa chọn chương trình phù hợp. 

+ Thông tin xuất bán hàng

+ Thông tin thanh toán

Chọn Bán hàng để tiến hành lập phiếu hoặc Lưu nháp.

 

b.Tạo phiếu bán hàng cho khách hàng có thông tin, nhận hàng từ nơi bán.

Trong mục Khách hàng/giao hàng , phần Tên khách hàng  được hiển thị theo hai cách:

+ Khách hàng chưa có thông tin thì nhập Tên khách hàng, Giới tính, Số điện thoại, hệ thống sẽ lưu tự động thông tin khách hàng cho các lần giao dịch sau. 

+ Khách hàng đã có thông tin  thì sẽ được hiển thị khi nhập Tên khách hàng/Số điện thoại.

Chọn  Nhận hàng tại nơi bán ⇒ Xác nhận đã thanh toán đủ hóa đơn Tạo phiếu Bán hàng để lập hóa đơn. 

 

 

 

 

c. Tạo phiếu bán hàng cho khách hàng có thông tin, giao hàng tận nơi, nội bộ giao hàng

 

Bước 1: Nhập Tên khách hàng để hiển thị thông tin khách hàng và chọn Giao tận nơi, nhập đầy đủ thông tin về địa chỉ nhận hàng và chọn Nội bộ giao hàng.

   Trong phần Thông tin thanh toán ⇒ Phương thức thanh toán phù hợp ⇒ Xác nhận đã thanh toán đủ cho hóa đơn

 

 

Bước 2:  Chọn nhân viên giao hàng ⇒ Chọn  ⇒ Chọn Bán hàng để hoàn tất. 

 

 

d. Tạo phiếu bán hàng cho khách hàng có thông tin, giao hàng tận nơi, đối tác giao hàng.

Nhập Tên khách hàng để hiển thị thông tin khách hàng và chọn Giao tận nơi, nhập đầy đủ thông tin địa nhận hàng của khách hàng và chọn Đối tác giao hàng (có thể tạo vận đơn tự động).

Nhập các thông tin và chọn đối tác giao hàng:

+ Xem bảng giá giao hàng: để biết mức giá của đối tác và giá của cửa hàng qui định cho từng địa điểm.

+ Đối tác giao hàng: chọn đối tác giao hàng phù hợp với nhu cầu theo từng  đơn hàng.

+ Chọn Phương thức thanh toán cho đơn hàng là Tiền mặt trực tiếp tại nơi bán.

Chọn Bán hàng để hoàn thành. 

 

g. Xử lý đơn nháp 

Trên thanh Menu chọn Bán hàng ⇒ Quản lí đơn hàng ⇒  Chọn icon    để xem Thông tin đơn hàng

 

 

 

+ Nếu muốn huỷ hóa đơn nháp vừa tạo, chọn Hủy hóa đơn

 

+ Nếu muốn chỉnh sửa chọn Cập nhật phiếu nháp

 

+ Nếu  muốn chuyển từ hóa đơn nháp thành phiếu bán hàng thì chọn Tạo phiếu bán hàng khi đó giao dịch sẽ được thực hiện.

 

 

 

h. Xem thông tin đơn hàng/ Xác nhận đơn hàng thanh toán đủ/ Chuyển đơn hàng vào thùng rác.

 

* Xem thông tin đơn hàng.

+ Để xem thông tin đơn hàng chọn icon  ⇒ Có thể chọn các thao tác In liên, In bill, Nhân đôi, Hủy

 

 

 

 

+ Để chuyển người tạo phiếu chọn icon  ⇒ Chọn Nhân đôi.

 

 

* Xác nhận đơn thanh toán đầy đủ

 

Trên thanh Menu chọn  Bán hàng ⇒ Quản li bán hàng ⇒ Chọn đơn hàng cần thanh toán và chọn icon  ⇒ Đồng ý để xác nhận thanh toán đầy đủ. 

 

 

* Chuyển đơn vào thùng rác

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn  Bán hàng ⇒ Quản lý đơn hàng ⇒ Chọn Mã hóa đơn ⇒ Chọn icon   để chuyển đơn vào thùng rác

 

 

+ Để chuyển đơn hàng vào thùng rác chọn icon  ⇒ Chọn Đồng ý.

 

 

* Tìm kiếm đơn hàng

 

Trên thanh Menu chọn  Bán hàng ⇒  Quản lí đơn hàng. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm đơn hàng theo 2 cách:

 

+ Tìm kiếm theo mã đơn hàng

 

 

+ Tìm kiếm nâng cao với nhiều thông tin như Tên người nhận hàng, Số điện thoại người nhận hàng…và chọn Bắt đầu tìm kiếm. 

 

 

* Tùy chọn thông tin hiển thị của giao diện quản lý đơn hàng

 

Trên thanh Menu chọn Bán hàng Quản lí bán hàng ⇒ Chọn icon  ⇒ Chọn thông tin muốn hiển thị trên hóa đơn bán hàng. 

 

 

* Thao tác trên đối tượng đã chọn

 

Trên thanh Menu chọn  Bán hàng ⇒ Chương trình bán hàng  ⇒ Chọn phiếu và Chọn thao tác thực hiện

+ Xác nhận đã thanh toán đủ: chọn những hóa đơn thanh toán đủ và chọn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận.

+ Chuyển sang trạng thái hủy : để chuyển nhiều đơn hàng sang trạng thái hủy cùng lúc, chọn Đồng ý để xác nhận việc hủy đơn hàng.

+ Chuyển vào thùng rác : chọn nhiều hoặc tất cả đơn hàng để chuyển vào thùng rác, chọn Đồng ý để xác nhận việc chuyển đơn vào thùng rác.

+ Xuất thông tin đã chọn ra file excel: những thông tin được chọn trong bộ lọc sẽ được hệ thống xuất ra fie excel. 

+ Xuất toàn bộ dữ liệu ra file excel: toàn bộ thông tin của tất cả các sản phẩm trong kho sẽ được xuất ra file excel.