Quản lý vận đơn

Dưới đây là những bước giúp bạn thiết lập quản lý vận đơn


1. Tạo vận đơn

 

Bước 1: Trên thanh Menu, chọn Vận chuyển ⇒ Quản lý vận đơn ⇒ Tạo vận đơn.

 

 

Bước 2: Mở cửa sổ danh sách phiếu xuất kho, có thể tìm kiếm phiếu xuất bằng cách nhập mã đơn hàng ⇒ Chọn biểu tượng  để chọn phiếu xuất kho.

 

 

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin về người gửi, thông tin vận chuyển ⇒ Chọn Kiểm tra gói cước vận chuyển.

 

 

Bước 4: Chọn gói cước vận chuyển phù hợp ⇒ chọn Tạo vận đơn để hoàn thành.

 

 

2. Xem, xóa phiếu vận đơn

 

Trên thanh Menu, chọn Vận chuyển ⇒ Quản lý phiếu vận đơn ⇒ Chọn biểu tượng  để xem thông tin phiếu vận đơn

 

Trên thanh Menu, chọn Vận chuyển ⇒ Quản lý phiếu vận đơn ⇒ Chọn biểu tượng  để hủy phiếu vận đơn  Chọn Đồng ý để hoàn thành

 

 

3. Tìm kiếm phiếu vận đơn

 

Trên thanh Menu, chọn Vận chuyển ⇒ Quản lý phiếu vận đơn ⇒ Nhập mã vận đơn muốn tìm kiếm.

 

Bạn có thể tìm kiếm thông qua việc lọc các đối tác vận chuyển hoặc trạng thái đối soát.

 

 

4. Tùy chọn bộ lọc

 

Trên thanh Menu, chọn Vận chuyển ⇒ Quản lý vận đơn

 

+ Lọc theo trường thông tin hiển thị : Chọn biểu tượng , sau đó chọn các trường thông tin mà bạn muốn hiển thị.

 

+ Lọc theo thời gian: Chọn biểu tượng lọc thời gian, sau đó tùy chon thời giao tạo phiếu vận đơn mà bạn muốn lọc. Chọn Đồng ý để hoàn thành.

 

 

5.  Thao tác trên đối tượng đã chọn

 

Trên thanh Menu, chọn Vận chuyển ⇒ Quản lý vận đơn ⇒ Chọn những phiếu vận đơn cần thao tác ⇒ Chọn thao tác thực hiện